افرادی که از بیماری سرطان رنج میبرند باید روزه بگیرند؟

افرادی  که سرطان دارند و سرطان شان از هر نوعی که باشد، و شیمی درمانی و یا پرتو درمانی انجام میدهند ،امروزه تحقیقات علمی نشان داده است که  بهترین  امر براي از بین بردن سلولهای سرطانی،کم خوری می باشد،بنابراین روزه گرفتن نه تنها ضرری برای شان نداشته بلکه برای این دسته از بیماران مفید هم می باشد ،حتی آنهایی  که درمان شده اند هم هیچ مانعی برای روزه گرفتن ندارند.

 1642

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی