خرما و اختلال دفع

آن کسانی که از ناراحتی خشکی مزاج  رنج میبرند و دچار اختلال دفع هستند به بیماری آنان یبوست گفته می شود که پس از ماندن بیش از حد مواد غذایی در معده و روده ها این مشکل برایشان پیش می آِید ،که بهترین درمان برایشان خوردن خرما است بدین دلیل که خرما خاصیت روندگی داشته  نه تنها خود به آسانی هضم می شود بلکه به هضم مانده های غذا در معده  تا روده ها نیز کمک خواهد کرد و خرما مؤثرترین عامل برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ می باشد که تازه ترین تحقیقات پزشکی آن را نشان میدهد.

 1754

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی