خرما و بیماریها

خرما برای افراد مبتلا به ناراحتی های قلبی بسیار سودمند است،چونکه سرشار از پتاسیم و کلسیم بوده که این بیماران بدان نیاز دارند.

 برای آن کسانی  هم که ناراحتی کم خونی و یا ناتوانی جنسی دارند،و چندین و چند نوع بیماران دیگر که خرما برای شان شفای درد است.

همچنان خرما برای سلامت چشم و بینایی توصیه شده و دانشمندان معتقدند اگر حتی روزی یک دانه هم شده باید مصرف شود.

 1453

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی