اهمیت زندگینامه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

مطالعه و زندگینامه پیامبر(صلى الله عليه وسلم) از اهمیت خاصی برخورداراست بطوری که مسلمانان در هیچ کتاب وزندگینامەاى، نمی توانند آن مانند را در هیچ جا پیدا کنند.

اولا: در زندگینامه پیامبر (صلى الله عليه وسلم) از اخرین اقدامات پیامبران ما قبل رسول الله گفته شده وسرنجام کارهای انان راهم به وضوح بیان کرده است.

ثانیا: با راه و روش اطلاعات از پروردگار اشنا می شویم چون خداوند فرموده رسول لله را الگو و اسوه خود قرار دهید(لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة).

ثالثا: بهترین اخلاق و رفتار را از ایشان می اموزیم زیرا پیامبر(صلى الله عليه وسلم) معلم رفتار و گفتار حسنه می باشد همانطور که هدف از امدنشان را هم اینگونه بیان کنیم.

رابعا: کمک میکند که از فرائض دینی و شرعی و ایات قران کریم درک درستی داشته باشیم همجنین با دقت و بصورت جزء به جزء دلیل نزول ایات قران و روش پیروی از احکام شرعی در موارد مختلف بصورت عملی در زندگی نامه پیامبرخدا(صلى الله عليه وسلم) قابل مشاهده است.

خامسا: مطالعه زندگینامه پیامبر(صلى الله عليه وسلم) به ما می اموزد که واقع بین باشیم و عاقلانه فکر کنبم ساده از کنار مسائل نگزریم .از زندگی نامه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)می اموزیم که انسان بودن یک افتخار است.

همانطور که پیامبران نيز، به آن افتخار کردەاند و هیچ وقت از دایره انسانیت خارج نشدند، همچون انسان واقعی زندگی کرده اند هر مسئله ای که جزء انسانیت بوده که به انهاهم مربوط بوده است. به ما اموخته اند  چ گونه با مسائل برخورد کنیم و اینکه انسان جائزالخطا است دچار گناه می شود شکست می خورد،پیروز می شود، مریض میشود اینکه چگونه ما با اینگونه مسائل برخورد کنیم.

 1554

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12