روش عبادت پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

پیامبر(صلى الله عليه وسلم) خیلی به عبادت و پرستش پروردگار اهمیت می داد و دائما به مسلمانان سفارش می کرد که خدارا عبادت کنند اما خودشان خیلی بیشتر از انچه به مسلمانان سفارش می کردند  طاعات و عبادات خداوندرا به جا می اورد.

نمازهای شب را به جدی و طولانی می خواندند تا پاهایشان سست و بی حرکت می شد، نماز صلات ضحا و نمازخسوف و کسوف و نماز تراویح و وتر و نماز عیدین به جا می اورد، زمانی که پیش نماز مسلمانان بود نماز را به جماعت ادا می کردند رعایت حال همه نماز گزاران را می کرد.

اما نمازهای مستحب و خاص را طولانی می خواند و نمازش تعداد زیادی از ایات قران را تلاوت می کردند و به همراهان و یارانشان هم به این صورت یاد داده بودند.

اگر روزهايی را بشماریم که پیامبر(صلى الله عليه وسلم) در یک سال روزه بودند، تقریبا برابر نصف سال می شد.

در بذل و بخشش هم بی همتا بودند مخصوصا در ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان یک دور کامل قران را ختم می کردند و در پایان هر سال،  دو مرطبه قران را ختم کرده بودند.

ده شب اخر ماه رمضان به خلوت می رفتند و اعتکاف می کردند و مشغول راز و نیاز و عبادت پروردگار می شدند و در اخرین سال عمر مبارکشان، بيست روز رمضان آن سال را در اعتکاف بودند.

پیامبر(صلى الله عليه وسلم)که در مدینه بودند یک بار حج تمتع را انجام دادند و دو مرطبه عمره را به انجام اوردند.

 1781

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12