حج الوداع

در سال دهم هجری پیامبر(صلى الله عليه وسلم) اولین حج بعد از هجرت و آخرین حج خود را انجام داد.

بیشتر مردم چه در مدینه و چه در اطراف مدینه در این سفر حضور داشتند، این حج به حج الوداع شناخته شد، چون پیامبر(صلى الله عليه وسلم) از یاران و پیروانش خدا حافظی کرد، فریضه حج قبل از حج وداع برای مردم شناخته شده بود.

در این سفر پیامبر(صلى الله عليه وسلم) سخنرانی فرمودند و ددر این سخنرانی مطالب مهیمی را بیان کردند:

1- گفتن اینکه ممکن است وفات کند و در حج سال آینده حضور نداشته باشد.

2- اعلام اینکه خون و مال مسلمانان بر هم حرام است.

3- باطل کردن قوانین دوران جاهلیت، به عنوان مثال: دادن شیربها و گرفتن سود و ربا.

4- مشخص کردن اموال عمومی و سیستم دارایی.

5- توسل و توکل به قران مجید.

6- طلب حلالیت از مسلمانان.

7- تکرار موضوع عدم افضلیت عرب بر عجم ، سیاه پوست بر سفید پوست، مگر از نظر خداشناسی و تقوا.

پیروان پیامبر(صلى الله عليه وسلم) جزئیات ادای فریضه حج را از ایشان اموختند و از آن زمان تا به حال مسلمانان جهان بدین شیوه فریضه حج را به انجام می اورند.

بعد از حج الوداع، پیامبرخدا (صلى الله عليه وسلم) به مدینه برگشتند و آن سفر، آخرین دیدار پیامبر(صلى الله عليه وسلم) از مکه مکرمه بود.

 1751

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12