خدیجه دختر خویلد(رضی الله عنها)

نامش خدیجه دختر خویلد بن عبدالعزای قریشی اسدی است ، همسر اول پیامبر() و اولین زنی است که به پیامبر() ایمان آورد .

 خدیجه قبلا همسر ابی هاله ابی زُراره بوده است ، بعد از آن با مرد دیگری بنام عتیق بن عابد ازدواج کرد، او نیز فوت کرد ، سپس با پیامبر() ازدواج کرد .

خدیجه در قبیله خودش خیلی معروف بود، بخاطر اینکه او هم از خانواده سرشناسی بود و هم اینکه ثروت زیادی داشت و همه دوست داشتند با او ازدواج کنند، او آنقدر با عفت و پاکدامن بود که در قوم خود به زن پاک مشهور بود .

خدیجه ثروت زیادی داشت ، به همین دلیل از مردان آگاه درخواست می کرد کار بازرگانی برای او انجام دهند ، در قبال آن مقداری از سود کار را به آنها می داد، هنگامی که از راستگویی و امانتداری پیامبر() باخبر شد، تصمیم گرفت با پیامبر() معامله کند ، این شد که جذب اخلاق والا و منش خاص پیامبر()  شد و به پیامبر() پیشنهاد کرد تا با او ازدواج کند و همسر او شود .

مدت زمان زندگی پیامبر() با خدیجه نزدیک به بیست و پنج سال بود.

 خدیجه در طول زندگی اش همراه پیامبر() ، خیلی به ایشان احترام می گذاشت و بعنوان شخص بزرگی به ایشان نگاه می کرد و پیامبر() هرچه می گفتند به ایشان باورمی کرد .

خدیجه اولین کسی بود که به پیامبر() ایمان آورد، اجماع همه مسلمانان به این امر واقفند.

هنگامی که برای پیامبر() وحی نازل شد ایشان با حالتی دلهره به خانه برگشتند و نزد خدیجه دختر خویلد رفتند ، فرمودند: ( من را بپوشانید، من را بپوشانید)، ایشان را پوشاندند تا مدتی که حالشان بهتر شد، بعد از آن پیامبر() مسئله را برای خدیجه تعریف کرد و فرمودند: (لقد خشییت علی نفسی)(به راستی از حال خود می ترسم)، خدیجه به ایشان گفت : نه به خدا ، هرگز خداوند تو را شرمنده و شکست خورده نمی کند، زیرا تو صله رحم را بجا می آوری و کار سنگین و همکاری را برعهده می گیری و به فقرا و نیازمندان کمک می کنی و برای مهمان احترام قائل هستی و به آنها خدمت میکنی و پشتیبان و دلجویی خانه به دوشان را میکنی، بعد از این دلجویی ها، خدیجه پیامبر() را به نزد ورقه بن نوفل برد که مردی نصرانی بود و با خط عبرانی نیز آشنایی داشت ، فردی پیر نابینا بود، خدیجه به او گفت پسرعمو به حرفهای برادرزاده ات گوش کن ، ورقه به خوبی به حرفهای پیامبر() گوش داد و بعدا به او گفت به پیامبری برگزیده شده است .

خدیجه پشتیبان بزرگی برای پیامبر() بود  ، بلکه هر وقت پیامبر() در بیرون از خانه از طرف کفار حرف زشتی به او می شد، وقتی به منزل برمی گشت ، خدیجه به ایشان آرامش می داد و بار سنگین ناراحتی او را برطرف می کرد .

خدیجه مادر همه فرزندان پیامبر() بود بجز ابراهیم که از ماریه بود، نام فرزندان پیامبر() که مادرشان خدیجه بود عبارتند از ( قاسم که پسر بزرگ بود، عبدالله مقلب به طیّب و طاهر ، رُقیّه که دختر بزرگ بود ، زینب ، اُم کلثوم ، فاطمه ) ، همه پسران خدیجه قبل از رسالت پیامبر() وفات کردند، اما دخترانش زنده بودند تا اسلام آمد و به اسلام ایمان آوردند و به مدینه هجرت کردند.

خدیجه بسیار مؤمن بود ، پیامبر() به ایشان مژده داده بودند که خانه ای در بهشت دارند .

 سرانجام خدیجه ، سه سال قبل از هجرت پیامبر() به مدینه وفات کردند.

محبت و دوست داشتن پیامبر() نسبت به خدیجه، با مرگ ایشان تمام نشد، بلکه اکثر اوقات از او به خوبی یاد می کرد ، حتی به دوستان خدیجه هم احترام می گذاشت.

 

 923

موضوع مرتبط

ابوبکر صدیق(رضی الله عنه)

عمر بن خطاب (رضی الله عنه)

علی بن ابو طالب(رضی الله عنه)

عثمان بن عفان (رضی الله عنه)

سعید بن زید (رضی الله عنه)

ابو عبیده بن جراح(رضی الله عنه)

زُبیر بن عوام (رضی الله عنه)

طلحه بن عُبیدالله (رضی الله عنه)

عبدالرحمن بن عوف(رضی الله عنه)

اُسامه بن زید(رضی الله عنه)