آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آن دسته از بیمارانی که  دچار آنژین قلبی (عروق کورنر) هستند که شامل درد قفسه سینه یا انسداد عروق قلبی می باشند،درحالتی که درد زیادی نداشتند و از قرص زیرزبانی استفاده می کردند میتوانند روزه خود را بگیرند و قرص شان راموقع سحر و افطار استفاده کنند.
ولی اگر درد باعث سوزش قفسه سینه و ناراحتی آنژین قلبی آنان دچار نوسان شد دراین حالت باید روزه خود را باز کنند.

مشاوره پزشکی دینی