ئەوانەی نەخۆشی رەبۆیان هەیە دەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی نەخۆشی رەبۆیان هەیە، رۆژووگرتن بۆیان نەوەك كێشەیان بۆ دروست ناكات، بەڵكو چارەسەرە بۆیان، دەشتوانن لە پارشێو و بەربانگدا چارەسەرەكانیان بخۆن، ئەو بەخاخەش كە بە رۆژ بەكاری دێنن، پاش راوێژ بە مامۆستایانی شارەزا، فەتوایان داوە كە رۆژووی پێ ناشكێت و ئەتوانن بەكاری بهێنن، ئەگەر بەوە چارەسەر نەبوو و ئازار و تەنگەنەفەسییان زۆر بوو و پێویستی كرد رۆژووەكەیان بشكێنن، ئاسایی دەتوانن بەرۆژوو نەبن.


بابەتی پەیوەندار

ئەو كەسانەی حاڵەتی بڕینەوەی گەدەیان هەیە، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی تووشی هەوكردنی جگەر دەبن، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی تووشی سكچوون دەبن، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی فتقی گەدەیان هەیە، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی حاڵەتی قورسی هەرسكردنیان هەیە، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی قورحەی گەدەیان هەیە، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی نەخۆشی صەمامی دڵیان هەیە، دەبێت رۆژوو بگرن؟

ئەو كەسانەی تووشی جەڵدەی دڵ بوون، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی زەبحەی دڵيان هەیە، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو نەخۆشانەی نەخۆشی دڵ سستییان هەیە ئەتوانن رۆژوو بگرن؟

12