پێغەمبەران برای یەكن

بابەتی پەیوەندار

ئەو بەڵێنەى خوا لە پێغەمبەرانى وەرگرت

پێغەمبەران ميراتيان لێ ناگيرێت

پێغەمبەران لەناو گۆڕەكانياندا

چاوێكى خەوتوو و دڵێكى بێدار

پێغەمبەران چۆن دەناسرێنەوە؟

جیاوازی موعجیزە و كەرامات

سەلماندنى پێغەمبەرايەتى بۆچى؟

درێژەدان بە ئەركی پێغەمبەران

پێغەمبەران بۆ حوكمكردن هاتون

ئیقامەحوججە

123