ڤیدیۆ   -   سووڕی ژیانی مرۆڤ

سووڕی ژیانی مرۆڤ – بەشی شەشەم

سووڕی ژیانی مرۆڤ – بەشی پێنجەم

سووڕی ژیانی مرۆڤ – بەشی چوارەم

سووڕی ژیانی مرۆڤ – بەشی سێهەم

سووڕی ژیانی مرۆڤ – بەشی دووەم

سووڕی ژیانی مرۆڤ – بەشی یەكەم

1