راوێژی پزیشکی شەرعی   -   رۆژوو و تەندروستی

ئەو كەسانەی حاڵەتی بڕینەوەی گەدەیان هەیە، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی تووشی هەوكردنی جگەر دەبن، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی تووشی سكچوون دەبن، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی فتقی گەدەیان هەیە، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی حاڵەتی قورسی هەرسكردنیان هەیە، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی قورحەی گەدەیان هەیە، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی نەخۆشی صەمامی دڵیان هەیە، دەبێت رۆژوو بگرن؟

ئەو كەسانەی تووشی جەڵدەی دڵ بوون، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو كەسانەی زەبحەی دڵيان هەیە، ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەو نەخۆشانەی نەخۆشی دڵ سستییان هەیە ئەتوانن رۆژوو بگرن؟

ئەوانەی نەخۆشی زەختیان هەیە ئەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەوانەی نەخۆشی گورچیلەیان هەیە دەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەوانەی نەخۆشی شەكرەیان هەیە دەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەوانەی نەخۆشی غوددەیان هەیە دەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەوانەی نەخۆشی رەبۆیان هەیە دەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەوانەی نەخۆشی سيليان هەیە دەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئەوانەی نەخۆشی سنگیان هەیە دەتوانن بەڕۆژوو نەبن؟

ئایا ئەو كەسانەی نەخۆشی شێرپەنجەیان هەیە، دەبێت بەرۆژوو بن؟

ئایا ئافرەتی شیردەر دەتوانێت بە رۆژوو نەبێت؟

ئایا ئافرەتی سكپڕ دەتوانێت بە رۆژوو بێت؟

1