پەیامێك بۆ فێرخوازان -بەشی پێنجەم-

بابەتی پەیوەندار

دروستبوون و زیندووبوونەوە

یەكەم گەشتی ئاسمانی (ئیسرا و میعراج)

ئیعجازی زانستی لە قورئاندا

نەمانی زانست

رەچەڵەكی زانستەكان

پەیامێك بۆ فێرخوازان -بەشی پێنجەم-

پەیامێك بۆ فێرخوازان -بەشی چوارەم-

پەیامێك بۆ فێرخوازان -بەشی سێهەم-

پەیامێك بۆ فێرخوازان -بەشی دووەم-

پەیامێك بۆ فێرخوازان -بەشی یەكەم-

1