ئەركى بەڕاست دانانى ئازيزمان

بابەتی پەیوەندار

گەر شوێنى بكەوين، چيمان دەست دەكەوێت؟

ئەركى بەڕاست دانانى ئازيزمان

گوێڕايەڵيى بۆ ئازيزمان

واتاى خۆشەويستيى تەواو بۆ ئازيزمان

شەفاعەتى خۆشەويست

بەيعەتى عەقەبە

دەنگ بدە بە ليستى خۆت

بەيعەت

چراى پرشنگدار

وەرن بەدەم فەرموودەوە

123