دەنگ   -   بەرهەمى ماڵپەر

غەزاكان - ٢٢- تايبەتمەنديى غەزاکان

غەزاكان - ٢١- غەزاى تەبووک

غەزاكان - ٢٠- غەزاى طائیف

غەزاكان - ١٩- غەزاى حونەین

غەزاكان - ١٨- فەتحى مەککە

غەزاكان - ١٧- موئتە

غەزاكان - ١٦- غەزاى ذاتوریقاع

غەزاكان - ١٥- غەزاى خەیبەر

غەزاكان - ١٤- غەزاى غابە

غەزاكان - ١٣- رێککەوتنى حودەیبیە

غەزاكان -١٢- غەزاى بەنوقورەيظه

غەزاكان -١١- غەزاى خەندەق

غەزاكان -١٠- غەزاى مورەیسیع

غەزاكان -٩- غەزاکانى (بەدرولمەوعید، دەومەتەولجەندەل)

غەزاكان -٨- غەزاى بەنونەضير

غەزاكان -٧- غەزاى ئوحود

غەزاكان -٦- غەزاکانى (سوەیق، سولەیم، غەطه فان)

غەزاكان -٥- غەزاى بەنى قەینووقاع

غەزاكان -٤- غەزاى بەدری گەورە

غەزاكان -٣- غەزاکانى پێش بەدر

غەزاكان -٢- هەنگاوەکانى جەنگ

غەزاكان -١- هەڵوێستى پێغەمبەر (صلى اللە عليە وسلم) لە غەزاكاندا

هاوەڵان (عەمرى كوڕى عاص)

هاوەڵان (عائيشەى دايكى باوەڕداران)

هاوەڵان (فاطيمەى زەهراء)

هاوەڵان (ميقدادى كوڕى ئەسوەد)

هاوەڵان (عەبدوڵاى كوڕى زوبەير)

هاوەڵان (موعاويەى كوڕى ئەبووسوفيان)

هاوەڵان (عوثمانى كوڕى مەظعوون)

هاوەڵان (موعاذى كوڕى جەبەل)