آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار مشکلات معده هستند مثلا کسانی که زخم معده دارند اگرحالت دردناکی داشتند در حدی که از خواب بیدارشان بکند و یا نتوانند بدون مصرف قرص سرکنند و دچار خونریزی شوند این بیماران میتوانند روزه نگیرند،اما در حالت طبیعی میتوانند روزه خود را داشته باشند و روزه برایشان حکم درمان نیز خواهد داشت.

 

مشاوره پزشکی دینی