آنهایی که مشکل فشار خون دارند میتوانند روزه نگیرند؟

یکی از معضلاتی که افراد با بالارفتن سن شان با آن روبه رو می شوند،بالارفتن فشارخون می باشد که در اثر گرفتگی رگهای خونی ویا فشار بر آن به وجود می آید و باعث بالارفتن فشار خون افراد می شود و درحالتی که انسان روزه دار باشد چون هم آب خوردن  او کم می شودو نمک کمتری هم  مصرف میکند بنابراین از فشار بر رگهای خونی کاسته شده و ضربان قلب به تعادل خود تا شصت می رسد که این حالت استراحتی برای قلب محسوب می شود از این رو آنهایی که به دلیل گرفتگی وچربی رگهای خونی دچار فشارخون شده اند بهترین درمان برای شان روزه گرفتن می باشد.
آنهایی هم که ازیک یا دوعدد قرص فشار استفاده میکنند میتوانند هنگام سحر و افطار قرص شان را بخورند.
ولی اگر کسی دچار فشارخون نامتعادل بود به نحوی هم دچار افت و هم دچاربالارفتن فشار خون  باشد در این حالت میتوانند روزه ی خود را باز کنند.

 5919

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی