(لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ).

یک همدردی روشن و شفاف

 

نبود یکپارچگی قهر چهرەها(صورت) را بدنبال خواهد داشت،هرگاه نیاز به درک و فهمیدن یکدیگر داشتیم،باید برای یکپارچگی تلاش کنیم،هرگاه نیز یکپارچگی وجود نداشت باید منتظر تفرقه و قهر چهرەها(صورت) باشیم.