(مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلا سِحْرٌ)

(هر کسی صبحانه هفت عدد خرمای عجوه بخورد،آن روز زهر و جادو به او زیانی نخواهند رساند)

 

(فرمودەای پر از ریزەکاری: شخصیتها را مشخص نموده که برای عموم است، زمانش را تعیین نموده که صبح است، نوع خوراکی را بیان کرده که خرمای عجوه است، تعداد خوراکی را معلوم نموده که هفت عدد است،کارایی آن را نیز مطرح ساخته که بی اثر ساختن قدرت زهر و جادو میباشد)