معرفی دکتر عبدالواحد:

نام:عبدالواحد محمد صالح.

متولد: سال (1393 هجری) مصادف با (1973میلادی)در شهر سلیمانیه.

تحصیلات: مقطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را در سلیمانیه تمام نموده و رتبه اول دبیرستان را در سطح اقلیم کردستان بدست آورده است و از طرف کشور ایتالیا برای ادامه تحصیل به این کشور دعوت شده است، اما بە علت مسائل سیاسی داخلی اقلیم کردستان اجازە پیگیری دعوتنامە دادە نشده و شخص دیگری جایگزین ایشان میشود.

تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه (صلاح الدین)  شهر (اربیل)در سال (1998م) به اتمام رسانده است.

مدرک دکترای پزشکی را با رتبه (بسیار عالی) در دانشگاه خارتووم در سودان (سال 2005م) به دست آورده است.پروفسور کمکی در دانشگاه سلیمانیه _کردستان _ عراق.

در زمینه تبلیغ برای دین اسلام کارها و فعالیتهای زیادی دارند و در صدها کنفرانس و دەها کتاب و سایت و پیجهای اجتماعی فعالیت و خدمت نمودە است، بنیانگذار (انستیتو مبلغین کردستان ) و سرپرست کلی جوانان انستیتو بوده است.

عضو بنیانگذاران ( کانون کمک و احیای آدمیزاد) و سرپرست کلی کانون میباشد.

 

ثمره و فعالیتهای تبلیغهای دکتر عبدالواحد:

مهمترین فعالییت و ثمرەهای تبلیغاتی دکتر به شرح زیر میباشد:

کنفرانسها: از سال 1992 میلادی مشغول بە  مبلغی بودە و در زمینەهای متفاوت و مکانهای مختلف کردستان کنفرانسهایی را بر پا داشتە است، تا کنون نیز افزون بر  145 کنفرانس ضبط شده ویدیویی را در کارنامه خود دارد.

درسها: در سلسلەهای جداگانه در رابطه با موضوعاتی جداگانه سلسله درسهایی خصوصی تقدیم کرده است،از آنها در زمینه عقیده و پزشکی، علمی و معجزات است که از مهمترین آنها عبارتند از

(دلایل نبوت پیامبر اسلام که بالغ بر 150درس را در بر گرفته و به شیوه صوت و تصویری نوشته شده و مونتاژ گشته است.

برنامه خوراک پیامبر که 29 قسمت میباشد.

تندرستی محبوب که 28قسمت است.

نور چشمانم که 29 قسمت میباشد.

نوشتەها: بە صورت نوشتەهای کوتاە در صفحه و وبسایت رسمی دکتر، یا به صورت کتاب و جزوە، دەها آثار نوشته شده دارند که شامل هزاران صفحه میباشند و مداوم در حال افزایش و ویرایش و انتشار میباشند.

مونتاژ شدەهای صوتی: هر کدام از آثار مذکور، به صورت صوتی نیز مونتاژ و منتشر گشتەاند، بغیر از دەها آثار صوتی دیگر.

 

آثار و فعالیتهای پزشکی دکتر عبدالواحد:

تقدیر نامه (Mac Gowan) را از دانشگاه (College of Surgeone Royal) دریافت نموده است، این درحالیست که این تقدیر نامه در سال به هفده نفر در جهان داده میشود.

در بخش ( درمان عمومی) دانشگاه پزشکی شهر سلیمانیه مدرس میباشد.

عضو سندیکای پزشکان اقلیم کردستان میباشد.

پرفسور پزشکی در جراحی  سر و گردن و جراحی سینه میباشد.

پیشرو در جراحی سرطان سینه و سرطان غده میباشد.

عضو است در گروهی اروپایی برای مریضیهای غده( ETA).

عضو گروه آسیایی برای درمان فتق.

عضو گروه پزشکی استرالیا برای بیماریهای ناسور

بنیانگذار جنبش کیساین( Kscien)برای تحقیقات پزشکی.

سرپرست گروه جراحی سمارت که متشکل است از 4 پزشک جراح و 13 پزشک که دارای مدرک فوق تخصص میباشند.

توانایی مکالمه با زبانهای کردی،عربی،و انگلیسی.

دارای 51 مقاله علمی و پزشکی که در گوگل سکلر ویژه منتشر گشته است.

از مهمترین فعالیتهای پزشکی ایشان عبارتند از:

ابداع دارویی جدید برای درمان بیماری ناسور

که تا کنون بخاطر این درمان چهار هزار نفر بهبود یافتەاند بدون نیاز بە جراحی، داروی نامبردە در آمریکا منتشر شدە و در حال آمدن بە بازار میباشد.

کشف تکنیکی جدید برای درمان فتق شکم که درصد پدیدار شدن مجدد آن را به صفر میرساند و این پروژه در کنفرانسی جهانی در حضور بزرگان این رشته مطرح شده و از آن استقبال چشمگیری به عمل آمد.

کشف شیوەای از جراحی غدە کمکی تکنیکی که کاری میکند تا بیمار بعد از جراحی نیاز به هرمون غدە کمکی نداشته باشد،اگر چه طبق معمول حدود 10 تا 65٪ نیازمندند که هرمون را بعد از جراحی تا زمان مرگ روزانه مصرف کنند!!!

این نیز در مجلەای علمی در انگلستان منتشر شدە است.

ابداع جراحی جدید برای آن دسته از مردانی که مشکل بزرگی سینه (پستان) را دارند، این نیز در دست انتشار میباشد.

ابداع تکنیکی نو برای درمان فتق (تەران)

طوری که انجام آن بهتر از جراحیهای ماقبل میباشد، این نیز در حال انتشار میباشد.

دارای دەها تحقیق و کشفیات جدید پزشکی بودە که در سطح جهانی آوازەای چشم گیر داشتەاند و از طرف پزشکان برجسته جهان پزشکی مورد تأیید قرار گرفتەاند.

تحقیقات پزشکی دکتر عبدالواحد در صفحه ویژه در کوگل سکلر منتشر شدەاند.

(گوگل سکلر)(https://scholar.google.com/citations?user=U8XZfrsAAAAJ&hl=en)