شیر و بیماریها

شیربر قلب تأثیرگذار بوده چون از رسوب کلسترول دررگها جلوگیری کرده و این رسوب است که باعث سکته و حمله قلبی می شود و همچنین شیر به دلیل دارا بودن پتاسیم باعث محافظت بدن دربرابر سردرد می شود،باعث تسریع در عمل گردش خون شده که همین امر از فشارخون جلوگیری میکند،صدها اثر مفید دیگری برای شیروجود دارد که تنها خدا میداند و آنچه را که ما اینجا بحث کردیم پس از سالهای متمادی ،علم توانست کشف بکند.

و همچنین یکی دیگر از مزایای شیر برای درمان سرطان و مخرج است چون دارای مواد تازه می باشد.

 3492

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی