(مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ)

(پیامبر خدا هرگز از غذا انتقاد نگرفته است)

(میل و اخلاق و آرزوهایت را ملاک قرار مده، ملاک درست بودن  و اشتباه بودن هر چیزی را خداوند معلوم ساخته است و ربطی به دوست داشتن و دوست نداشتن تو ندارد،اگر هم نمیتوانی آرزوهایت را با واقعیتها تطبیق دهی، بجای قضاوت سکوت را اختیار کن، آرزوهایت را متوقف کن مبادا ملاکها و ارزشها را تغییر دهید)