وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پیامبر قبل از وفاتشان به وسیلهء چندین نشانه احساس کرده بودند که اجلشان نزدیک است که عبارتند از:

1- نزول سوره نصر، که خود دریافتند وظایفشان به اتمام رسیده.

2- دو مرطبه ختم کردن قران کریم در رمضان آن سال که خودشان فرمودند این نشانه است برای نزدیک بودن اجلشان .

3- اشاره به وفات خود در سخنرانی حج الوداع.

در اواخر ماه صفر پیامبر(صلى الله عليه وسلم) بیمار شدند، بیماریشان13 روز طول کشید و با سردرد شدیدی همراه بود.

از همسرانش اجازه خواست که در منزل عایشه(رضی الله عنها) بماند و مدتی خودشان در مسجد پیش نماز مسلمانان بودند، بعد امامت را به ابوبکر صدیق دادند.

پیامبر(صلى الله عليه وسلم) هیچ کسی را رسماً بعنوان خلافت و جانشینی معرفی نکردند، اما با اوردن چندین نمونه، فضل و شایستگی ابوبکر صدیق را مطرح کردند.

پیامبر در این دوران بیماری، چندین وصیت و توصیه را برای مسلمانان بیان کردند:

1-پایبند بودن به نماز و ترک نکردن آن.

2-خوب بودن در حق زنان.

3-خوشبین بودن و توکل به پروردگار و دوری از بدبینی و بدگمانی.

4- خوب بودن در حق یاران و چشم پوشی از خطای آنان.

5- بیرون راندن مشرکان از جزیره عرب.

6-احترام و ارج نهادن به نمایندگان و گروههايی که از بیرون و جاهای مختلف می آیند.

7- تقلید نکردن از راه و روش یهودیان و شناختن عبادتگاه و پرستشگاه از قبر و مزار آنها.

نهایتاً پیامبر(صلى الله عليه وسلم) در ظهر روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 15 هجری در 63 سالگی وفات یافتند.