خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

پیامبر (صلى الله عليه وسلم) در سال چهارم هجری سالانه غذای یک سال همسرانش را جدا می کرد، مقدارش به حدی بود که فقط از گرسنگی نمیرند نه اینکه زیاد و یا متنوع باشد.

پیامبر(صلى الله عليه وسلم) به اندازه نیازش غذا می خورد و هیچ وقت زیاده روی نمی کرد و چیزی می خورد  که برای بدنش مفید باشد.

سعی می کردند که زیاده نخورند و مانده غذایشان را دور نریزند.

چیزی که ایشان میخوردند در وحله اول برای سلامتی جسمشان مفید بود، نه برای درمان چیزی را میخوردند که دوست داشتند، اگر خوردنی حلالی را که دوست نداشتند می آورند  و سر سفره می گذاشتند.

ایشان بدون اینکه غرغر کند یا چیزی بگوید، چون تمایل خوردنش نداشتند، عیب می کشیدند و چیزی نمی خوردند.

غذاهایی برای ایشان اهمیت داشت که به آسانی تهیه می شد و بیشترین سود و انرژی را به بدن می بخشید.

بیشتر به غذاهای آبکی اهمیت می دادند تا غذاهای خشک.

غذاهايی که پیامبر(صلى الله عليه وسلم) در شبانه روز می خوردند، گاهی اوقات طوری بود که در هفته آن غذا دوباره تکرار نمی شد.

پیامبر(صلى الله عليه وسلم) هیچ وقت به یك نوع غذا عادت نکرده  و خود را از مابقی غذاها محروم کند.

مهمترین غذاهایی که پیامبر(صلى الله عليه وسلم) خوردەاند عبارتند از: خرما، شیر، روغن زیتون، حلوا، سرکه ، نان جو، گوشت قرمز، ماهی، خورش کدو، هندوانه، خربزه، خیارچمبر و شربت انگور.