افرادی که از بیماری سرطان رنج میبرند باید روزه بگیرند؟

افرادی  که سرطان دارند و سرطان شان از هر نوعی که باشد، و شیمی درمانی و یا پرتو درمانی انجام میدهند ،امروزه تحقیقات علمی نشان داده است که  بهترین  امر براي از بین بردن سلولهای سرطانی،کم خوری می باشد،بنابراین روزه گرفتن نه تنها ضرری برای شان نداشته بلکه برای این دسته از بیماران مفید هم می باشد ،حتی آنهایی  که درمان شده اند هم هیچ مانعی برای روزه گرفتن ندارند.

مشاوره پزشکی دینی