کسانی که از ناراحتی های قفسه سینه رنج می برند می توانند روزه نگیرند؟

آنانی که دچار التهاب قفسه سینه هستند چنان که ناگهانی منجر به سورفه  و خارج شدن چرک از دستگاه تنفسی شوند و همچنین باعث تب و لرز و بی تابی باشد پس از مشورت با دکتر متخصص و مسلط می تواند روزه نگیرد.

مشاوره پزشکی دینی