کسانی که از ناراحتی غده تروئید رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

بیماری غده تروئید به آن ترتیبی که در کشور خودمان نیز هست به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته غدد پرکار هستند اگر درمان برایشان انجام نشده باشد،اغلب اوقات این افراد گرسنه هستند دچار تپش شدید قلب شده ویا کم حوصله اند،اگر به گرسنگی بیش از حد برسند ویا کاملا ناتوان بشوند و یا التهابات غده زیاد شود،میتوانند روزه خود را باز کنند،ولی آن دسته از بیمارانی که به شیوه عادی داروهای خود را مصرف می کنند و قرص تسکین دهنده تپش قلب هم مصرف میکنند،میتوانند روزه خود را بگیرند وهر موقع از حالت عادی خارج شدند میتوانند روزه خود را باز کنند.
آن دسته هم که از ناراحتی کم کاری غده رنج میبرند قرص ویژه بیماری خود را مصرف کنند و هیچ مشکلی برای روزه خود نخواهند داشت،و می توانند مانند یک انسان معمولی روزه خود را بگیرند.

مشاوره پزشکی دینی