آنهایی که مشکل فشار خون دارند میتوانند روزه نگیرند؟

یکی از معضلاتی که افراد با بالارفتن سن شان با آن روبه رو می شوند،بالارفتن فشارخون می باشد که در اثر گرفتگی رگهای خونی ویا فشار بر آن به وجود می آید و باعث بالارفتن فشار خون افراد می شود و درحالتی که انسان روزه دار باشد چون هم آب خوردن  او کم می شودو نمک کمتری هم  مصرف میکند بنابراین از فشار بر رگهای خونی کاسته شده و ضربان قلب به تعادل خود تا شصت می رسد که این حالت استراحتی برای قلب محسوب می شود از این رو آنهایی که به دلیل گرفتگی وچربی رگهای خونی دچار فشارخون شده اند بهترین درمان برای شان روزه گرفتن می باشد.
آنهایی هم که ازیک یا دوعدد قرص فشار استفاده میکنند میتوانند هنگام سحر و افطار قرص شان را بخورند.
ولی اگر کسی دچار فشارخون نامتعادل بود به نحوی هم دچار افت و هم دچاربالارفتن فشار خون  باشد در این حالت میتوانند روزه ی خود را باز کنند.

مشاوره پزشکی دینی