آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

پاسخ: آن بیمارانی که از نارسایی قلبی رنج میبرند اگر بیماری شان درحدی سنگین نبود که دچار تنگی نفس و آب آوردن ریه بشوند و همچنین متورم شدن پاها،در این حالت روزه گرفتن باعث می شود قلب بهتر نیزکار کند.
ولی اگر بیمار نیاز به خوردن قرص ادرارآورداشت و یا برای او بستری در بیمارستان و درمان نارسایی قلب ضروری باشد ،روزه براو واجب نمی باشد.

مشاوره پزشکی دینی