آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

این دسته از بیمارانی که  دچار سکته قلبی شده اند اگر در شش هفته نخست بیماری شان نباشند و ازآن اتفاق مدت معلومی سپری شده باشد کاملا به صورت نرمال میتوانند روزه خود را بگیرند،ولی اگر در شش هفته ی ابتدایی بود بهتر آن است که روزه دار نباشند و از غذاهای آبکی استفاده و داروهای شان را به طور منظم و دقیق استفاده کنند.

 

مشاوره پزشکی دینی