آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ناراحتی سوء هاضمه مي باشند یعنی کسانی که برای هضم غذا دچار مشکل جدی هستند یا احساس ناخوشایندی در قسمت روده ها دارند برای درمان این دسته از افراد داروهایی در نظرگرفته می شود تا هضم غذا را برایشان آسان کند و یا باعث شود حجم کمتری از غذا را بخورند که این خود در روزه وجود دارد به این دلیل آنهایی که دچار سوء هاضمه  و ناراحتی روده بزرگ هستند و همچنین مشکل نفخ دارند بهترین درمان برایشان روزه دار بودن است.

 

مشاوره پزشکی دینی