چگونه تغذیه خود را تنظیم کنیم؟

انسان برای فعالیت روزانه خود به نیروی جسمی نیاز دارد وبرای این ملزوم  نیازمند به تغذیه مناسب و لازم می باشد،این ازقسمت اول نظام مورد نظر،همچنین به خوراکی های آبکی و غذای مناسب نیز نیازمند است،و این مورد نیز شامل قسمت دوم نظام میشود،و همچنین واجب است انسان حد و مرزی تعیین کند برای اینکه سلیقه در انتخاب نوع تغذیه ،با تغذیه ی ضرروی و لازم برای جسم جایگزین نشود و تنها به منظور سیر کردن شکم خود غذا نخورد و همچنین باتوجه به سلیقه خود پرخوری نکند،این مورد نیز شامل قسمت سوم نظام مورد نظر می شود که منظور زیاده روی نکردن در خوردن است.

و نیز قرآن کریم برای تغدیه مناسب نیز برنامه داشته و می فرماید ((کلو من طیبات)) از پاکترین و بهترین خوراکی ها میل کنید و نیز سودمندی  خوراکی ها را در نظر داشته است که باید نیاز جسمی را برآورده کند و در عین حال ضرری نداشته باشد.

پیامبر(صلی الله علیه و سلم) نه تنها برای خود بلکه برای اطرافیانشان نیز برنامه ی تغذیه داشته اند،نحوه و زمان غذاخوردن با اهل خانواده با مهمانها و با هنگام رفتن به مهمانی هم  در مسجد و زمان جنگ، برای هر یک از این موارد شیوه و زمان وچگونگی برنامه غذاخوردن را در نظرداشته اند،سر یک سفره خانواده را گرد هم آورده تکه نانی خورده ،به تنهایی نخورده است و سهم دیگری را نیز نخورده،اگر غذایی باب میل او نبوده در برابر دیگران ابراز نکرده ،این موارد و دهها مورد دیگر امکان پذیر بوده در مقام پیامبرخدا(صلی الله علیه و سلم).

مشاوره پزشکی دینی