زیاده روی در غذا خوردن چیست؟

گمان میرود عده ایی تصور کنند زیاده روی یعنی دورنریختن زیاده ،ولی زیاده روی کردن یعنی اینکه  از هر آنچه تمایل به خوردن آن داشتی میل کنی،چونکه درون انسان حد و مرزی برای تمایلات وجود ندارد،و تمایلات انسان نیز مرز سود و زیان را رد میکنند،از این رو باید برای تمایلات حد و مرزی قائل شد.

درحال حاضر در جامعه خودمان نیز گاهی شاهد هستیم که افراد در اواخر شب نه برای امری مهم و نه حتی از سرگرسنگی بیش از حد که  برای خوردن غذا و کله پاچه به بیرون میروند و و اگر از اینان سوال شود که چرا؟ تنها پاسخ شان تمایل شان می باشد درحالی که خوردن کله پاچه خود مشکلات زیادی به همرا دارد،و خوردن روده و معده آن به سختی قابل هضم است.و باعث درد معده و روده در انسان در حالت عادی  شده چه رسد تا نیمه شب.

ابوبکرصدیق می فرمود:بیزارم از اهل خانه ایی که در یک روز اندازه ی چند روزخوراکی میخورند.انسان نیز که به پایان عمر خود نزدیک شد باید دنیا را بگذارد و برود وپرخوری مردم نیز سبب بیماریهایی از قبیل دیابت وناراحتی قلب و سکته و بیماری های دیگری می شود و پس از آن، بیماران  از خوردن برخی  از اقلام خوارکی ممنوع می شوند از اینرو و اجازه نده بخاطر تمایل زود گذر،از خوراکی سودمند و همیشگی  منع شوی؛و بجای آنکه تغذیه چند روز را در یک روز بخوری و به یکباره دچار بیماری شوی خود برای خود حد و مرزی در غذا خوردن قرار بده  تا مجبور نشی ده ها سال از برخی خوراکی ها منع شوی.

مسلمانان خود صاحب این تفکر و مکتب در ارتباط با پیشگیری از پرخوری هستند، در حالی که امروزه فقرای جهان اسلام به حدی زیاد شده اند که قابل تصور نیست ، میلیونها مصری در قبرستانها میخوابند میلیونها مسلمان آفریقایی از گرسنگی می نالند،به این دلیل که این پیام اسلام تنها به عنوان یک تئوری در کتب مانده و در عمل و کردار مسلمانان  گم شده است.

دوجوان مصری که شاهد گرسنگی فقیران بیشماری در مصر بودند،باالهام گرفتن ازاصول اولیه ،نزد رستورانها رفته و از آنها باقی مانده ی غذای مشتریان را میگرفتند تا در بین فقرا تقسیم کنند بعدها که این کارشان نتیجه داد جمعیت بیشتری از جوانان رابه خود جلب کرد و این کار از مرزهای مصر نیز فراتر رفت و درکشورهای دیگر اسلامی همچون عربستان نیز خیلی از جوانها تحت عنوان انجمن هایی مشغول همین امر می باشند.

در کردستان ما نیز لازم است  چنین  اقداماتی صورت بگیرد تا تنها ، مازاد غذای رستورانها دانشجوهای خوابگاه و آواره گان  زیادی را سیر کند.

مشاوره پزشکی دینی