پیامبر (صلى الله عليه وسلم) از چه خوراکی هایی استفاده میکرده است؟

پیامبرخدا(صلی الله علیه و سلم )بهترین محصولات سرزمین و زمان خود را مصرف کرده است و خداوند متعال ازبرخی ازخوراکی های عام که برای همه ی ما سودمند است را در همه جای جهان آفریده است که پیامبر (صلى الله عليه وسلم)نیز از آنها استفاده کرده است.و برخی از محصولات را فقط درجاهای خاص آفریده است که در خورویژگیهای محیط زیست،نیاز می شود.

به این ترتیب آن محصولاتی که درخاک کردستان می روید برای مردمان این خطه نیاز است و ما نیز باید بدانیم چطوراز آنها استفاده کنیم.

پیامبرخدا(صل الله علیه و سلم) اغلب از آن محصولاتی خورده است که در سرزمین خودش میروییده و به  غذای ویژه و مخصوصی خود را عادت نداده بلکه از آن محصولاتی استفاده نموده که در زیستگاه خود به طورعام وجود داشته ، از بین آن بهترین اش را انتخاب و خورده است. برای مثال : شیر ،نان جو،گوشت قرمز و سفید، خرما ،سرکه ،نان  تریت شده و تروزی.

درارتباط با آنچه که پیامبرخدا(صلی الله علیه و سلم ) خورده است آنطور که ابن القیم نقل میکند :ایشان خود را به یک مدل غذا عادت نداده بلکه تغذیه او متنوع بوده است و این تنوع مربوط به یک وقت مشخص نبوده بلکه  در هرزمان تغذیه متفاوتی داشته است ،این مطلب نیزبرگزیده فرموده ها می باشد ولازم است ما نیز چنین باشیم نه مانند عده ایی که مقلد دیگران بوده و خود را فقط به یک نوع خوردن مشغول کرده اند مانند گیاهخواران،یا کسانی که تنها گوشت و یا شیر میخورند.

مشاوره پزشکی دینی