درمان یا پیشگیری؟

بیماری از سر تغذیه در دوحالت به وجود می آید،یک حالت شامل کمبود مواد مورد نیاز بدن در خوردنی هاست،یعنی آن تغذیه ایی که لازم است ویتامین را به بدن برساند،شخص نمیخورد.که همان بدخوارکی است.

و در حالت دوم:مشکل پرخوری می باشد که همان مشکل امروزه کشور ما است.که بیشتر کسانی دچار میشوند که از  ناراحتی معده و روده ویاهضم غذا رنج میبرند.

تغذیه مناسب موجب پیشگیری از بیماری ها و یا  به عنوان درمان مؤثراست.مدت زیاد درشاخه های متنوع پزشکی به تحقیق ومطالعه پرداختم و متوجه شدم در هررشته ایی از علم پزشکی پیامبرخدا(صل الله وعلیه و سلم) درمانی را آورده است.به عنوان مثال برای بیماری معده ،شیر و عسل را در نظر داشته است، برای مفاصل از خرما و زنجفیل سخن گفته است.برای ناراحتی های چشم، گز طبیعی را در نظر داشته،و تغذیه پیامبر (صلى الله عليه وسلم)یا برای پیشگیری از برخی بیماری های نگران کننده بوده و یا برای درمان آنها بوده است.

علم پزشکی امروز به نظام خوراکی انسانها به نوعی اهمیت میدهد تا از بسیاری از بیماریها پیشگیری بشود. پیامبر(صل الله علیه و سلم ) نیز به این موضوع اهمیت میداده ،همانند آنکه امروزه کسی صاحب اتومبیلی باشد که دچار مشکل شده و صاحب آن به آسانی تشخیص، بدهد  که موضوع به نوع بنزین مربوط شده و با عوض کردن آن مشکل حل خواهد شد، این چنین برای مشکل تغذیه انسان حل موضوع کرده است.

امروزه بشریت به طور کلی و مسلمانان به طور ویژه باید آگاه باشیم چطورو چه مقدار بخوریم؟ و برای چه؟ولی مشکل فعلی ما این است که نمیدانیم برای چه و به چه مقدار باید بخوریم و پرخوری هم میکنیم از این رو می باشد که بیمارستانها و کلینکها تمام وقت پر از بیمار است و دلیلش آن می باشد که مراکز خرید و رستورانها مملو از جمعیت اند.اغلب غذاهای ما و شیوه مصرف آنها ناسالم و بی برنامه است.هر موقع از ازدحام رستورانها و اغذیه فروشی ها کم شد به همان نسبت از جمعیت بیمارستانهایمان کم خواهد شد.

علم پزشکی  بر آن است که  برای جلوگیری از پرخوری برنامه ایی داشته باشد و راه روش خوردن صحیح را نشان بدهد، ولی درحقیقت آنچنان مشغول درمان بیماریها است که غافل بوده از اینکه علت بسیاری از همین بیماریها، خوردنی های ناسالم و بی برنامه بوده است.

اگرچنین شود درآمد کشورمان بالا میرود و این نیز پیرو فرمایش پیامبرخدا(صل الله علیه و سلم) است. که ایشان با کم خوری و با برنامه  شروع کرد و امروزه در تمامی شاخه های علم پزشکی پس از تحقیقات فراوان به  شیوه صحیح تغذیه پیامبر (صلى الله عليه وسلم)(صل الله علیه وسلم)اذعان داشته است.

 فرمایشی از مادر مؤمنان عایشه(رض) اکثر مردم و حتی مسلمانها نیز یک برداشت از آن داشتند که ،

عایشه می گوید:گاهی حتی دو ماه یکبار یا بیشتر، پیش می آمد که در هیچ کدام از خانه های پیامبر (صلى الله عليه وسلم)خدا آتش برای تهیه غذا روشن نمی شد و تنها با آب و خرما سر میکردیم و مگر گاه گاهی از منزل همسایگان شیری برای خوردن پیامبر (صلى الله عليه وسلم)می فرستادند که ایشان با ما سهیم میشد.

از اینرو مردم  اینگونه برداشت میکردند که در طی این مدت  هیچ غذایی برای خوردن در خانه پیامبر (صلى الله عليه وسلم)پیدانمیشود!

ولی افراد دیگری برداشت خاصی ازاین موضوع دارند و آن نیز اهمیت دادن به تغذیه مناسب برای پیشگیری از بیماری بوده است.

مشاوره پزشکی دینی