آیا پیامبرخدا از غذاخوردن لذت میبرده است؟

پیامبرخدا(صلى الله علیه وسلم) اگر تمایل به نوعی از غذا داشته ،آنرا خورده است واگرهم تمایل به آن نداشته ، بدون آنکه از آن غذا عیب و ایرادی بگیرد از خوردن آن منصرف شده است.(ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم-طعاما قط).

واین هم نمونه ایی از مدل پیشرفته پزشکی پیامبر(صلی الله علیه و سلم)که درنظام غذایی خود آن چیزی را که به خوردنش مایل نبوده نخورده است،به عکس از بسیاری از ما که از سر شرم غذایی را  خورده ایم که میلی به آن نداشتیم و یا بچه ها رو به خوردن آن مجبور کرده ایم.حتی به ما می آموزد که به زور غذایی را به بیماران خود ندهیم،و آن چیزی را که دوست ندارند به خوردشان ندهیم ،چنان که می فرماید : (لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ) (رواه ابن ماجه و الترمذی و حسنه) یعنی اینکه بیمارانتان را به خوردن غذایی مجبور نکنید که خداوند روزی آنها را میدهد.)

جابر ابن عبدوالله می گوید یکبار پدرم دستور داد غذای (خزیزه ) حاضر شود، و نزد پیامبر (صلى الله عليه وسلم)خدا(صلی الله علیه و سلم) ببرم  من هم بردم و زمانی که نزد ایشان رسیدم، پرسیدند ای جابر این چیست؟آیا گوشت است؟گفتم نه خزیزه است ،پیامبرخدا(صل الله علیه وسلم) غذا را گرفتند،زمانی که نزد پدرم برگشتم پدرم از من پرسید آیا پیامبر (صلى الله عليه وسلم)خدا(صل الله علیه و سلم) را دیدی؟ گفتم بله،پرسید آیا چیزی نگفتند؟ گفتم بله ایشان پرسیدند آیا گوشت است؟ گفتم نه خیر،پدرم گفت نکند پیامبر (صلى الله عليه وسلم)خدا (صل الله علیه و سلم) هوس گوشت کرده باشند،رفت و بزی سربرید و آن را به خوبی کباب کرد و گفت نزد پیامبر(صل الله علیه وسلم)ببر وتا رسیدم ایشان جای خود شان بودند پرسیدند جابر این چیست؟گفتم زمانی که پیش پدرم برگشتم او از من پرسید آیا پیامبر (صلى الله عليه وسلم)خدا را دیدی؟ گفتم بله ،چیزی نگفتند؟ گفتم بله،و پدرم گفت نکند ایشان هوس گوشت کرده باشند که اورفت و بزی سر برید و پس از کباب کردن نزد شما فرستاد،پبامبر خدا(صل الله علیه وسلم) فرمود (جزی الله الانصار عنا خیرا، ولا سیما عبدالله بن عمرو بن حرام وسعد بن عباده)،(رواه الحاکم و صححه و واقفه الذهبی) یعنی خدای بزرگ بجای ما پاداش انصار را بدهد  به خصوص  عبدالله پسرعمرو پسرحرام و سعد پسر عباده)

در فرمایش دیگر آمده است که پیامبرخدا(صل الله علیه و سلم) به خوردن کدو علاقه داشته است ،علاقه به برخی از غذا ها داشته و درعین  حال به بخوردن برخی دیگر تمایلی نداشته است به دلیلی مشخص،برای مثال سیر و پیاز را به دلیل بوی تند و نامطبوع آن نخورده است، یا گوشت بزمجه را نخورده است چون علاقه به خوردن آن نداشته است.

مشاوره پزشکی دینی