شرح پزشکی یک فرمایش

پیامبرخدا(صلى الله علیه وسلم)میفرماید( من تصبح بسبع تمرات عجوه،لم یضره ذلک الیوم سم و لا سحر)،[1]

(هرکس با هفت دانه خرمای عجوه صبحانه بخورد آن روز زهر وسحر جادو به آن نرسد)

در این فرمایش پیامبرخدا(صلى الله علیه و سلم) هم زمان غذاخوردن هم نوع غذا و همچنین کیفیت و مقدار غذا و نیز ارزش غذایی آن و میزان مدت  تأثیرگذاری آن نیز به طور جزئی بحث شده است.

زمان آن صبحها می باشد،نوع آن خرما بوده و کیفیت آن را با خرمای عجوه مشخص نموده که عالمان معتقدند خرما در نوع دیگر نیز همین تأثیر را دشته است.و مقدارخوردن آن را نیز با هفت عدد خرما مشخص کرده و ارزش آن را چنین می شمارد که از  زهر ،سحر و جادو جلوگیری میکند و میزان این ارزش را که به مدت یک روز می باشد،هم نشان میدهد.

هفت دانه خرما داری800کالری می باشد  برابر با یک وعده غذایی،یعنی یک کارمند قبل از رفتن به سرکار خود با این مدل خوردن میتواند بدون هیچ مشکلی به امور کاری خود تا نزدیک عصر بپردازد و انرژی کافی را برای او خواهد داشت.

بطور کلی دین مقدس اسلام به آن دسته از خوراکی ها الویت داده است که انرژی زیاد و کربوهیدارت را  به جسم  رسانده و چربی و ویتامین و پروتئین لازم را جبران کرده  و همچنین این تغذیه موجب آزار معده نشده ،در دسترس بوده و نیروی زیادی به جسم میدهد و سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت میکند.[1] صحیح البخاری ،الرقم5450،صحیح مسلم الرقم3907.

مشاوره پزشکی دینی