شیرهمچون درمان بنیادی

اکثر آن بیمارانی که نزد ما می آیند وقتی نسخه داروهایی که پزشک داخلی و یا خارجی به  آنها داده است  را مشاهده میکنیم  اغلب داروهایی می باشد که از شیر درست شده و بیمار نیز با هیجان و جدیت فروان اصرار به تهیه آن دارد،این درحالی می باشد که وقتی  خوردن شیرمحلی به او پیشنهاد میشود آن را جدی نگرفته و عاقلانه نمیداند،بنابراین هرچند از خوردن شیردوری کنیم بیشتر باید تاوان آن را بدهیم،اگر از آن شیر ارزان و دردسترس استفاده نکنیم ، ناچارباید به سختی و صرف هزینه ، درمانهایی را بکار ببریم که از شیر درست شده اند.شیر خوردن باعث حل مشکل کم خونی و آزارمفاصل و کاهش سر درد ، چاقی و بد خوارکی کودکان می شود.

سالمندان بیشتر از همه به شیر نیازمند هستند،همچون زمان خردسالی که نیاز به خوردن شیر داشتند در سنین بالا نیز بدون شیر نمیتوانند مشکلات جسمی خود را حل کنند. و باید به خوردن شیر اهمیت بدهند پیامبر(صل الله علیه وسلم)نیز مصرف  شیر را برای سالمندان به صورت روزانه  توصیه کرده اند.

مشاوره پزشکی دینی