اهمیت شیر گاو

پیامبرخدا(صل الله علیه وسلم)می فرماید(ما انزل الله داء الا انزل له دواءفعلیکم بالبان البقر فانها ترم من کل الشجر[1]3(خدای بزرگ هر دردی را که آفریده است درمان آن را نیز آفریده،و از شیر گاو بهره ببرید چراکه گاو از تمام قسمتهای درخت استفاده میکند)یعنی پیامبرخدا(صل الله علیه و سلم) هم نشان داده که بیماریهایی هستند که درمان آنها نیز آفریده شده،و نوع درمان رابرای ما تعیین کرده ،که در دسترس بوده و که آن درمان  شیر خوردن است،به ویژه شیرگاو،اینجاست که این فرمایش به یک انسان پخته و مشتاق نیازمند است تا در این مورد به تحقیق پرداخته و نتیجه رابه جهانیان نشان بدهد تا روشن شود چندین بیماری با شیر درمان خواهد شد.

درپی تحقیقات، گاو که دچار بیماری می شودجسم آن دربرابر آن بیماری تولید درمان کرده و دربرابر ویروس مقاوم بوده،این خاصیت در شیر او نیز می باشد وزمانی که انسان این شیر را مصرف میکند مانند پادزهری در برابر بیماریها ،سیستم ایمنی بدن را مقاوم ساخته،واین یکی دیگر از موهبت های الهی  ست که از طریق شیر خوردن به ما رسیده است.[1]  السنن الکبری للنسائی،الرقم7314،صحیح ابن حبان، الرقم6167،مسنداحمدبن حنبل،الرقم18449،صححه الالبانی وشعیب الارناؤوط.

مشاوره پزشکی دینی