اهمیت روغن زیتون

پیامبرخدا(صلى الله علیه و سلم) می فرماید(کلوا الزیت وادهنوا به فانه  من شجرة مبارکة)[1]

روغن زیتون بخورید وبرای چرب کردن هم از آن استفاده کنید چونکه از درخت متبرکی می باشد.

نخستین تحقیق علمی  در ارتباط به زیتون در سال 1986ارائه شد و با تأخير زمانی ،مردم اهمیت ویژه ایی را برای زیتون احساس کردن و روز به روز بازار زیتون گرمتر شده و علم تندروستی اهمیت بیشتری به زیتون میدهد در اروپا وجود دارد شرکت داروسازیی که بیشترین محصولات خود را از زیتون درست میکند.

ترکیبات روغن زیتون به این شکل است که:67%آب ،13%روغن ، 5%پروتئین ، 1%مواد معدنی و نمک  و این ترکیبات در هیچ خوارکی دیگری پیدا نمی شود از این رو هر کس اهمیت کمتری به روغن زیتون بدهد به آسانی نمیتواند جایگزینی برای او پیدا کند.

روغن زیتون نه تنها باعث چاقی و چربی  بدن نمی شود بلکه از میزان چربی هم کم میکند و انسان باخوردن آن احساس سیری دارد و تمایلی به پرخوری ندارد و درعین حال بدخوراک نخواهد شد وانرژی مورد نیاز هم به جسم خواهد بخشید،یک قاشق روغن زیتون کافی می باشد برای انرژی مورد نیاز یک شخص عادی از صبح تا شب،به این شیوه فرد هم انرژی و هم احساس سیری داشته،ازچاقی در امان بوده و چربی بدن او افزایش نمی یابد و از آن همه کلسترول رهایی یافته.

سازمان جهانی غذا و دارو پیشنهاد کرده است برای هر کسی به طور روزانه خوردن دوقاشق روغن زیتون لازم است و ما مسلمانان  چهارده قرن است از طرف پیامبرخدا(صل الله علیه و سلم) راهنمایی شده اییم درحالی که به این موضوع اهمیت نداده اییم.4 السنن الترمذی،الرقم1820،سنن ابن ماجه الرقم3316،السنن الکبری للنسائی الرقم6495 ،المستدرک على الصحیحین الرقم3439 و صححه وواقفه الذهبی.

 

مشاوره پزشکی دینی