عسل و بیماریها

در ارتباط با انسان عسل مانند یک درمان مؤثر عمل کرده،برای مثال برای حساسیت و درمان زخم،و سوختگی و درمان درد و بیماریهای لوله گوارشی و محافظت و درمان چشم،همچنین درمان شب ادراری کودکان،درمانی مناسب برای قفسه سینه و ششها،درمان روماتیزم،محافظت و درمان کبدو کلیه،درمان پروستات،درمان زخم معده،محافظت و نگهداری و درمان ماهیچه های قلب برای افزایش هموگلوبین درون خون،حتی برای زیباسازی پوست و چهره به کار میرود،برای درمان چاقی و خوش اندامی نیز بکار رفته،برای قوای جنسی و افراد گرسنه  و روزه داران ،عسل بسیار مناسب است و همچنین در درمان سرطان مفید است.

آنهایی که از دیابت رنج میبرند نباید عسل بخورند به اشتباه چنان بین مردم رواج دارد که حتی این دسته از افراد نیز میتوانند عسل بخورند، برای همه ی افراد مناسب است مگر آنهایی که دیابت دارند،چونکه عسل شیرین است و باید برحسب نیاز بدن به قند ،عسل را زیر نظر دکتر متخصص بکار ببرند.

مشاوره پزشکی دینی