آیا به کودکان عسل داده شود؟

بهتر است به نوزادانی که سن آنها زیر دوازده ماه می باشد عسل داده نشود،و همچون بسیاری از اوقات به اشتباه برای شیرین کردن دهن نوزاد تازه متولد شده از عسل بجای خرما استفاده می شود،ولی بعداز یکسالی یکی از بهترین خوارکی ها برای رشد و نمو کودکانمان عسل است.چونکه هرچه مواد زهرآگین در جسم کودک می باشد را میتوان با خوردن عسل از بین برد.

عسل خاصیت آنتی باکتریال و زد کپک دارد که سودفراوانی داشته و انرژی زا نیز هست و اغلب بازیکنان قبل از مسابقات از آن استفاده می کنند،از این رو بجای چای شیرین شده با شکر بهتر است شربت عسل داده شود.

مشاوره پزشکی دینی