اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

دربرنامه خوارکی پیامبر (صلى الله عليه وسلم)بیشتر خوارکی هایی بوده که  طبق برنامه دستگاه گوارش بوده،همچنان برای روده بزرگ  مناسب  بوده و  خوارکی های نرم و راحت الهضمی را  کمی میل نمونده است تا دچار یبوست نشود.اگر هم خوارکی هایی را مصرف کرده باشد که احتمال یبوست را داشته باشندهمرا با آن خوراکی های نرمی را خورده که مشکل را حل کند.

این مورد در فرایند هضم مؤثر بوده ونیروی لازم را از آن برای جسم گرفته است، و همچنین بازمانده غذا در جسم باقی نمی ماند به این دلیل صحابی  شکمی صاف  داشتند و شکم بزرگ و چاق مدل جامعه اسلامی نبوده است.

خوارکی ها پاک کننده کبد بوده اند،و انسان را از رسوب چربی در کبد و تشکیل سنگ آپاندیس دور کرده است.و به طور کلی خواراکیها باعث کاهش چربی بدن شده اند، و این نیز دلیل پیشگیری از تپش قلب و سکته و درد قفسه سینه و سفت شدن ماهیچه ها و  فشارخون است.

مشاوره پزشکی دینی