ابو عبیده بن جراح(رضی الله عنه)

نامش عامر بن عبدالله بن جراح فهری است ،کنیه اش ابوعبیده است و بیشتر هم با کنیه اش معروف است.

 قبل از اینکه پیامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به خانه ارقم  برود ودر آنجا برای اسلام تبلیغ کند ، ابوعبیده ایمان آورد.

ابوعبیده، یکی از شرکت کنندگان هجرت به حبشه است، بعد از آن دوباره به مکه برگشت و در آنجا به مدینه هجرت کردند.

ابوعبیده ، در غزوه بدر و اُحد و خندق و همه ی غزوه های بعدی شرکت کرد.

در غزوه بدر که شرکت داشت و پدرش جزء سپاه کفار بود جلو چشمانش کشته شد.

ابوبکر صدیق می فرماید: زمانی که در غزوه اُحد مردم در اطراف پیامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) پراکنده شده بودند، دیدم شخصی از پشت سر آمد مانند پرنده پرواز می کرد و سریع خود را به من رسانید، ابوعبیده بود، به سرعت با هم نزد پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) رفتیم ، یک تیر به پیشانی پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)و تیری به گونه ایشان اصابت کرده بود، ابوعبیده گفت ای ابوبکر به خدا قسمت می دهم بگذار من این تیرها را از صورت پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) در بیاورم، پس او تیرها را با دندانهایش بیرون کشید.

یکبار پیامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) سریه ای (سپاهی بدون حضور پیامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) را آماده کرد که تعداد جنگاورانش بیشتر از سیصد نفر بودند ، ابوعبیده را هم بعنوان امیر سپاه منصوب کرد.

 ابوعبیده بارهای زیادی از سوی پیامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به عنوان امیر سپاه(بدون حضور خودشان)منصوب میشد و با پیروزی مسئولیت خود را انجام می داد و بازمی گشت .

پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) به ابوعبیده نیز مژده بهشت داده است و جزو عشره مبشره است، همچنین لقب امین اُمت نیز به او داده شده است.

اَنس می گوید:پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) می فرمود: (هر امتی یک امین دارد و امین امت من هم ابوعبیده بن جراح است).

عَمر بن عاص می گوید: از پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) سؤال کردند چه کسی را بیشتر از همه دوست دارید ؟ فرمودند: عایشه، پرسیدند در میان مردان چه کسی؟ فرمودند: ابوبکر ،گفتند بعد از او چه کسی؟فرمود: عُمر، گفتند بعد از ایشان؟ فرمودند: ابوعبیده بن جراح.

 در دوران خلافت ابوبکر صدیق : ابو عبیده یکی از کسانی بود  که به جمع آوری قرآن مشغول شد.

 ابوبکر صدیق ، ابوعبیده را  مسؤل دارایی مسلمانان منصوب کرده بود، بعد از آن هم سرلشکری فتح شام را به او سپرد، او نیز توانست فتوحات زیادی را انجام دهد و با توافق دمشق را هم فتح کرد.

 عمر بن خطاب خیلی به ابوعبیده شگفت زده  بود، می گفت اگر اجل من فرا رسید و ابوعبیده زنده بود، او را بعنوان جانشین خودم انتخاب می کنم.

 روزی عمر با تعدادی از همراهانش بود ، به آنان گفت هرکدام آرزوی خود را بگوید، هر کدام آرزوی خود را بیان کردند ، عمر هم گفت من آرزو میکنم به اندازه ی پر از یک خانه مردانی همچون      ابو عبیده بن جراح را داشته باشم.

 ابوعبیده معروف به این بود که اخلاق بسیار شایسته ای داشته و بسیار مهربان و متین بوده، فردی بسیار متواضع بوده، منزلی آنقدر فقیرانه داشته که خلیفه عمر بن خطاب را گریانده است، بلکه ابوعبیده به شخصی زاهد وکسی که چشم به مال دنیا نداشته مشهور بوده است.

ابوعبیده سرانجام در سال 18 هجری و در سن 58 سالگی در شام به بیماری طاعون فوت کرد.

 2066

موضوع مرتبط

ابوبکر صدیق(رضی الله عنه)

عمر بن خطاب (رضی الله عنه)

علی بن ابو طالب(رضی الله عنه)

عثمان بن عفان (رضی الله عنه)

سعید بن زید (رضی الله عنه)

ابو عبیده بن جراح(رضی الله عنه)

زُبیر بن عوام (رضی الله عنه)

طلحه بن عُبیدالله (رضی الله عنه)

عبدالرحمن بن عوف(رضی الله عنه)

اُسامه بن زید(رضی الله عنه)