ابوبکر صدیق(رضی الله عنه)

یکی از محبوب ترین دوستان و بهترین اصحاب پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بود ، اولین مردی بود که  به پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) ایمان آورد و به ایشان مژده بهشت را دادند، پدرزن پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و اولین خلیفه پیامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) بودند.

     نامش عبدالله بن عثمان قریشی تیمی است و کنیه اش ابوبکر که به نام صدیق و عتیق هم شناخته شده است.

دو سال و نیم از پیامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) کوچکتر بود.

ابوبکر فردی لاغر اندام قد بلند و سفید پوست بود، از حنا برای موهای سرش استفاده می کرد.

در دوران جاهلیت یکی از فرماندهان قریش بوده و جزء تصمیم گیرندگانشان بود.

 مردم مکه با ابوبکر صدیق بسیار صمیمی می شدند، هم بخاطرگرمی جلسات و صحبت هایش  و هم بخاطر فعالیتش در کار بازرگانی و همچنین بخاطر علم و آگاهی که داشت.

 ابوبکر صدیق اولین کسی بود که مسلمان شد و اولین کسی هم بودکه با پیامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) نماز خواند. 

 بعدا نزد افراد سرشناسی همچون عثمان بن عفان و طلحه بن عبدالله و زبیر بن عوام و سعد بن ابی وقاص می رفتند و همه این افراد و افراد دیگری هم توسط ابوبکر مسلمان شدند.

 ابوبکر صدیق فرد ثروتمندی بود، اما همه ثروتش را برای پیروزی دعوت در راه اسلام صرف کرد.

تعداد زیادی از برده ها را در راه رضای خدا آزاد کرد ، از جمله بلال حبشی و عامر بن فهیره و زینیره و نهدیه و دخترش و یکی از کنیزهای قبیله بنی نوفل و ام عبیس.

 همراه پیامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم)) به مدینه هجرت کرد و آنجا هم همیشه در خدمت پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)بود.

در تمام غزوه ها شرکت کرد و در هیچ کدام از آنها بازنماند.

پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) به مردم می فرمودند اگر به ایشان دسترسی نداشتند نزد ابوبکر بروند، یک بار زنی نزد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) آمد و گفت اگر دفعه بعد آمدم نتوانستم شما را ببینم چکار کنم؟ پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)فرمودند (اگر نتوانستی مرا ملاقات کنی نزد ابوبکر بیا).

پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل از وفاتشان فرمودند (هیچ کسی نیست که بخاطر جان و دارایی که داشته مدیونش باشم به جز ابوبکر بن قحافه ، اگر من می خواستم یک دوست صمیمی را از میان مردم برگزینم حتما ابوبکر را انتخاب می کردم ، اما دوستی با اسلام بهتر است ، در این مسجد همه خیمه ها رابر رویم ببندید بجز خیمه ابوبکر ).

سپس فرمودند (به بلال بگویید که اذان بگوید، به ابوبکر هم بگویید که برای مردم امامت کند).

 ابوبکر یکی از مژده داده شدگان بهشت می باشد، پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) می فرمودند (ابوبکر در بهشت است و عمر در بهشت است و عثمان  در بهشت است و علی در بهشت است).

بعد از وفات پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بیعت خلافت به ابوبکر صدیق داده شد، بدین صورت او بعنوان اولین خلیفه اسلام انتخاب شد.

 مهمترین دستاوردهای زمان ایشان بدین ترتیب است:

 جلوگیری از  پیشرفت مرتدین و حفظ دولت اسلامی ،

 جلوگیری از موج دعوت پیامبران دروغین  از سوی دروغگویان،

 فرستادن سپاه اسامه جهت انتقام از ارتش رومیان و پیروزی سپاه اسلام به دنبالش بود،

 انجام دادن فتوحات در سرزمین های عراق و شام،

نوشتن قران کریم در یک جلد.

سرانجام ابوبکر صدیق در روز دوشنبه مورخ 22 جمادی الاخر سال 13 هجری و در سن 63 سالگی وفات کردند .

   قبل از وفات خود، عمر بن خطاب را به عنوان جانشین خود انتخاب کردند و  عثمان بن عفان را صدا زدند و خواستند که این قرار را کتبا بنویسند ، بعدا نوشته را برای مسلمانان قرائت کردند و آن را پذیرفتند .

 2769

موضوع مرتبط

ابوبکر صدیق(رضی الله عنه)

عمر بن خطاب (رضی الله عنه)

علی بن ابو طالب(رضی الله عنه)

عثمان بن عفان (رضی الله عنه)

سعید بن زید (رضی الله عنه)

ابو عبیده بن جراح(رضی الله عنه)

زُبیر بن عوام (رضی الله عنه)

طلحه بن عُبیدالله (رضی الله عنه)

عبدالرحمن بن عوف(رضی الله عنه)

اُسامه بن زید(رضی الله عنه)