چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آن میوه های متنوعی که پیامبر (صلى الله وعلیه و سلم) از آن تناول می کرده است همان میواهایی بوده که در سرزمین خود ایشان و یا نزدیک به ایشان؛ در دسترس بوده است، با این عادت به آموخته اند که از میوه های مخصوص سرزمین خودتان بخوریدو از سود آن بهره مند شوید،چونکه این میوه ها برای جسم ما مهم بوده که خداوند در محل زندگی ما آفریده و ما در منطقه کردستان باید ازانار انجیر،هلو،زردآلو،...و غیره که در خاک مان میروید استفاده کنیم.

برای آنکه فایده میوه دریافت بشود بهتر است با شکم خالی مصرف کنیم،یعنی با شکم گرسنه و قبل از غذا خوردن میوه بخوریم،و خداوند نیز هم که از بهشتیان سخن میگوید،آنچنان است که ایشان قبل از غذا خوردن و در ابتدا میوه می خورند.ِ( وَ فاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ «20» وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ «21») و (براى آنان) ميوه‌هايى از هر چه انتخاب كنند. و گوشت پرنده از هر نوع كه اشتها دارند.

 1936

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی