عسل و سرطان

در تحقیقات علمی عسل برای توقف رشد سلولهای سرطانی مؤثر دانسته شده و این  فرضیه روی موش آزمایشگاهی ،آزمایش شده است به این دلیل است که در کشور آلمان از عسل به عنوان داروی سرطان استفاده می شود.

علت ابتلا به سرطان کاهش ایمنی سیستم بدن می باشد،یعنی سیستم ایمنی بدن در برابر سلولهای سرطانی مقاوم نبوده،و یکی از تأثیرات عسل تقویت سیستم ایمنی بدن می باشد،و باید هنگام سلامت و تندروستی عسل خورده شود تا از ابتلا به سرطان و بیماریهای دیگر پیشگیری شود.

 1927

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی