پبامبرخدا چه مدل نانی خورده است؟

نقل است از ابوحازم که:پرسیدم از از سهلی پسر سعد که یارنزدیک پیامبر (صلى الله عليه وسلم)خدا است؛که آیا پیامبر (صلى الله عليه وسلم)نان آرد سفید می خورده؟یعنی آرد سفید امروزه که برای تهیه نان استفاده می شود ،سهل گفت که پیامبرخدا(صل الله علیه و سلم)از آن روزی که به پیامبری رسید تا آن روزی که وفات کرد آرد سفیدی را ندید،بلکه جو را می آوردند و آن را تبدیل به آرد و سپس به نان کرده میخوردند،جو را آسیاب و سپس الک میکردیم،و آن بخشی را که باقی می ماند ورز میدادیم و به نان تبدیل و میخوردیم.[1]

پیامبر (صلى الله عليه وسلم)خدا(صل الله علیه و سلم)که آرد سفید را به کار نبرده است،بی تأثیر نمی باشد، آرد سفید همچون زهر سفید می باشد ضررآن زیاد بوده، و آرد  تیره برای استفاده توصیه می شود.وپیامبر (صلى الله عليه وسلم)تا آن روزی که از دنیا رفت تنها از نان جو استفاده نموده است،و حتی تا مدتها پس از آن نیز آنچنان مرسوم بود که تنها افرد فقیرو نیازمند، نان جو میخورند، ولی امروزه علم پزشکی نشان داده که باید به نان جو اهمیت ویژه ایی داد.

ترکیبات  گل گندم یا جو بدین ترتیب است که:در مغر دانه گندم و یا جو ماده ایی از خود آن وجود دارد که باعث دوباره روییدن آن می شود و دور آن دانه، پوستی می باشد که اگر با همان پوست تبدیل به آرد شود آرد تیره و اگر تنها دانه وسط تبدیل به آرد شود آرد سفید به دست می آید.

امروزه انسانها به اشتباه قسمت مفید آن را به حیوانها می دهند و آن قسمتی را ضررری همچون  زهر دارد خود مصرف میکنند.ولی واجب است آرد را از تمامی قسمتهای گندم یا جو درست کنیم تا حاصل آن، آرد تیره ایی باشد که  برای جسم و سلامت  مفید است.چونکه آن برگ و دانه گندم یا جو دارای ماده آنتی اسیدی می باشد که ضدسرطان ضد کلسترول و سرشار از مواد فیبر و زینک و آهن می باشد،به این دلیل است که آمارکم خونی در جامعه ما زیاد است.6 رواه البخاری و ابن ماجه و غیرهما.

 2272

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی