آدابِ آشامیدنِ پیامبر خدا ﷺ

1-پیامبر خدا آب نوشیدن از لبه‌ی شکسته‌ی لیوان و دمیدن بر آشامیدنی‌ها را نهی می‌فرمودند[1] و جایز نمی‌دانستند مستقیماً از ظروف حاوی آشامیدنی‌ها – از قبیل مَشک و دمابان (Termoos) و امثال آنها – آب نوشیده شود[2] بلکه فرمان می‌دادند ابتدا از آب آنها درون ظرف کوچک‌تری بریزند و از آن ظرف بنوشند.

2-پیامبر خدا توصیه می‌فرمودند روی خوراکی‌ها را بپوشانند و دربِ آشامیدنی‌ها را ببندند: «غطوا الإناء و أوکوا السقاء[3]».

3- پیامبر خدا آب را طی سه جرعه می‌نوشیدند و در فاصله‌ی هر جرعه نیز تنفس می‌کردند. «انس ابن مالک» می‌گوید: پیامبر هنگام آشامیدن آب، سه بار تنفس می‌کردند. یعنی آب داخلِ ظرف را در سه نوبت می‌نوشیدند و می‌فرمودند: «هو أروی و أبرأ و أمرأ[4]: نوشیدنِ آب به این ترتیب، تشنگی را بهتر رفع می‌کند و سالم‌تر و گواراتر می‌باشد».

4- پیامبر خدااز نوشیدنِ آب در حالتِ ایستاده نهی می‌فرمودند. «انس ابن مالک» می‌گوید: پیامبر خدا اجازه نمی‌دادند آب یا هر نوشیدنی دیگر، ایستاده نوشیده شود.[5]

5-ساقی باید از سمتِ راست خود شروع به آب دادن بکند. «انس ابن مالک» می‌گوید: پیامبر خدا به منزلِ ما آمدند و ما شیر یک گوسفند را برایشان دوشیدیم و مقداری آب به آن، افزودیم و به ایشان تقدیم کردیم. «ابوبکر» در سمتِ چپ، «عمر» در مقابلشان و یک مرد اَعرابی نیز در سمتِ راستشان نشسته بودند. پیامبر خدا ابتدا خودشان مقداری نوشیدند. «عمر» عرض کرد: به «ابوبکر» بدهید بنوشند اما پیامبر خدا ظرفِ شیر را به مرد اَعرابی دادند و سپس فرمودند: «ألأیمنون، ألأیمنون[6]: اول آنان که در سمتِ راست قرار دارند».

6-ساقی باید خودش آخِر همه آب بنوشد. در روایت «قَتاده» آمده است که پیامبر خدا فرموده‌اند: «إن ساقی القوم آخِرهم شرباً[7]».[1] . ابوداود- 3722: «نهی رسول اللّه عن الشرب من ثلمة القدح و أن ینفخ فی الشراب».

[2] . بخاری- 5309 و مسلم- 3862.

[3] . مسلم- 3848

[4] . صحیح مسلم 2028.

[5] . مسلم- 2024

[6] . بخاری- 257 و مسلم- 2029.

[7] . مسلم- 681 و ابوداود- 3725 و ترمذی- 1895 و ابن ماجه- 3434

 953

موضوع مرتبط

آدابِ خوردنِ پیامبر خدا ﷺ

آدابِ آشامیدنِ پیامبر خدا ﷺ

رژیم غذایی حکیمانه‌ی پیامبر خدا ﷺ

تغذیه‌ی برنامه‌ریزی شده

غذای پیامبر ﷺ

چگونه و چقدر بخوريم؟

نسبت خوراك

اسراف و تبذير

پرخورى

چاقى

123