آیا خانم باردار میتواند روزه بگیرد؟

خانم باردار در ابتدای دوران بارداری هیچ مشکلی برای روزه گرفتن ندارد،چونکه جنین او به اندازه ایی کوچک می باشد که روزه هیچ تأثیر منفی بر او نمیگذارد. از این رو مادر میتواند تا شش ماه نخست بارداری بدون هیچ هراسی روزه بگیرد و روزه هیچ ضرری برای او و جنین او ندارد، بهتر است مادر به هنگام سحر و افطار تغذیه ایی سودمند ومورد نیاز داشته باشد ولی اگر درماههای آخر، جنین او به اندازه ایی بزرگ شده بود که بر پرده دل (دیافراگم)فشار وارد شد یا به تغذیه ایی بیشتری برای رشد جنین نیاز داشت و یا همچنین خود مادر از سلامتش هراسی داشت و روزه گرفتن باعث ناتوانی وی بود در چنین حالاتی میتواند روزه نگیرد.

 
 

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی